Indretning

INDRETNING UDFØRES GENNEM DIALOG OM TRIVSEL

En god funktionsanalyse er vigtigt for en god indretning af bygninger. Og indretning udføres gennem dialog om trivsel.

Det er særligt vigtigt, at rummene er indrettet så inventar, belysning, godt indeklima, farvevalg mv. opleves rart. Desuden har forskellige typer af overflader, bløde vs. hårde, og forskellige former, rette vinkler vs. bløde kurver indvirkning på den måde vi ønsker at indretter os på.

Se billeder her

Jeg har stor forståelse for, at mine kunders behov og ønsker kan variere, så jeg tager altid en indledende snak med dig omkring netop dette.